Literární tvorba

DOSUD VYDANÉ PUBLIKACE

I. PUVOD NEGATIVNÍCH SIL A MOŽNOSTI HOMEOPATIE ..........vydal OFTIS r.2012 v Ústí nad Orlicí, ilustrace - vlastní

II. SBÍRKY BÁSNÍ ................................................................vydal LV print r.2013 v Uherském Hradišti, ilustrace - vlastní

III. MOTÝL A MOŘE - IV. sbírka básní haiku ...............................vydal OFTIS r.2016 v Ústí nad Orlicí, ilustrace - vlastní

Tyto publikace jsou k dispozici po domluvě přímo u autorky. Pro objednávku přes internet stačí napsat do vyhledávače její jméno. Sbírku Motýl a moře hledejte pod - knihy Stehlík.

IV. ZA ZRCADLEM - úvahy a aforismy ..............................vydal Oftis Ústí nad Orlicí 2017, ilustrace - vlastní, distribuce - Kosmas

____________________________________________________________________________________________________

I. prezentace knihy - PUVOD NEGATIVNÍCH SIL A MOŽNOSTI HOMEOPATIE

Výše jmenovaná kniha vznikala v průběhu mé badatelské činnosti během deseti let. Kniha není zaměřena pouze na pozitivní a andělské síly z vyššího světa, což se stalo módní záležitostí, ale zabývá se tzv. druhou stranou mince, neboli třináctou komnatou, kterou člověk otevírá nedobrovolně.Žijeme ve světě protikladů, mezi nimiž se někde uprostěd nachází člověk, který je během života těmito protiklady neustále konfrontován. První polovina knihy pojednává o původu negativních sil, který se během staletí rozmnělnil v několika koncilech a nařízeních církve, až do momentu, kdy byly oficiálně vydány zákazy o těchto věcech veřejně mluvit. Druhá polovina knihy pojednává nejen o příčinách životních zkoušek, ale také o možnosti odstranění těchto příčin skrze moji novou homeopatickou metodu, která se neřídí zásadami klasické homeopatie. Touto metodou lze regenerovat a opravovat genetický kód, ve kterém jsou zapsány veškeré informace a příběhy našich předků. Pro bližší orientaci uvádím několik ukázek :

____________________________________________________________________________________________________

Anotace


Žijeme v době, která se vyznačuje značným zrychlením času spojeným s nutností transformace mysli i ducha. V tzv. civilizované společnosti, nastala nerovnováha sil mezi materiálními a duchovními hodnotami. Tato nerovnováha je způsobena člověkem civilizovaným a tzv.moderním, člověkem 21.století. Stejně jako potřebuje svou výživu lidské tělo, tak ji potřebuje i lidská duše. Aby člověk vedl plnohodnotný život, musí u něj působit rovnováha těla a duše. Tuto knihu jsem napsala po dlouhodobém zkoumání člověka a zejména jeho duše, jejíž citlivost na negativní vlivy vnějšího světa ji mohou přivést do chaosu nebo stagnace. Tato kniha nepojednává jen o hledání příčiny nerovnováhy , ale hlavně o možnosti jejího odstranění. Metoda, která je v knize popisována je schopna v člověku aktivovat duševní oblast a nastolit v ní rovnováhu. Přitom se využívá současného zrychlení běhu času v přímé úměrnosti s rychlostí působení informací homeopatických léků. Čtenáři se otevírá prostor pro pochopení souvislostí v mnohých událostech jeho života v minulosti i přítomnosti. Není to lehká cesta, ale jednoduché a rychlé cesty daleko nevedou. Čtenáři se tak dostává do rukou kniha, v níž se seznámí s jinou realitou, než kterou dosud znal a zároveň u něj může vyvolat zájem o praktické využití této metody. Čtenářům přeji, aby v nich tato kniha zanechala naději a poznání, že i nemožné je možné. ____________________________________________________________________________________________________

Obsah


I. Původ zla a Henochova kniha o padlých andělích
II. Smaragdová deska
III. Zlo v podobě poškození genetického kódu a jeho zpětná oprava skrze homeopatickou metodu
IV. Způsob určení co nejpřesnějšího homeopatického léku psychotronickou metodou
V. Homeopatická metoda jako návrat k rovnováze
VI. Kam až můžem za zrcadlem ?
- Ztráta tzv. jistot, jako nutná součást duševního vývoje a uvědomování si sebe sama
- Nejčastější skupiny žen v kritické životní situaci
- Do jakého časoprostoru a věku jsme se rozhodli narodit ?
- Východ či západ ?
- Východ a duše
- Západ a rozum
- Věčný boj jednoty a protikladů
- Přítomnost, budoucnost a sen člověka
- Narození dítěte jako aktivace dětství rodičů
- Narození dítěte a genetické informace předků
- Horoskop jako matematicky přesný výpočet vnitřního kódu, a klíč k odpovědi : jaký jsem ?
- Saturn nejlepší učitel, Luna tajemství ženy
- Astrologické znamení jako způsob lekce a vnímání světa.
- Osud, volba a změna
- Výklad karet : klady a zápory
- Jsem sám – ztratil jsem boha
- Poznávám sebe, poznávám boha
- Hmota nemizí, stejně jako ego
- Co vidím, je pouze odraz sebe sama
- Civilizovaný svět a duše člověka
- Dluhy a hormonální antikoncepce jako infekce pro lidskou duši v rukavičkách
- Nenahraditelná úloha matky i v současnosti
- Tajemství lásky coby nejvyšší síly, nepocházející z tohtot světa
- Dokud princezna nepolíbí žábu
- Vliv stavu společnosti na přechod do dospělosti
- Církevní sňatek není totéž , co občanský
- Občanský rozvod není církevní rozluka
- V dobrém i ve zlém
- Druhá dáma celá v bílém
- magické působení slova na vědomí člověka
- Hranice na čtyřicátém kilometru
- Lze ukončit dlouhodobý vztah ?
- Seriál na pokračování
- Svůj ke svým
- Den zúčtování
- Fyzický úraz jako uvolnění negativní energie
- Náhlá úmrtí a přítomnost převaděčů
- Poslední přání a místo posledního odpočinku
- Země vypráví prostřednictvím květin a stromů
- Ptáci jako poslové
- Všechno je nic a nic je všechno

VII. - Staré poutní cesty jako duševní terapie

celkem stran - 173
____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

II.Prezentace knihy - SBÍRKY BÁSNÍ ....................vydal LV.Print 2013 v Uherském Hradišti

[odstavec=]Slovo úvodem

Leonardo da Vinci řekl, že obraz je namalovaná báseň. Avšak všechny básně, nelze v krátkém životě lidském namalovat. Některé okamžiky jsou tak silné, že je možné je nejenom prožít a přežít, ale také vyjádřit a předat skrze psané slovo pouze v básni. Básně, které jsou zaznamenány v těchto třech sbírkách, vznikaly asi od roku 1990 a vznikají dosud. Původně jsem je nedávno chtěla seřadit a upravit do textu pouze pro svou dceru, jako poselství, jež pochopí třeba za 10 – 20 let. Zjištění, že je o ně zájem i u ostatních a v přítomnosti, bylo důvodem většího vydání než jednoho kusu. Snad není ode mne troufalé, když své básně přirovnám k japonským haiku, což je styl japonské básně, která má minimálně 17 slabik ve třech verších. Zachycuje jedinečnost a sílu okamžiku, který básník, filozof či samuraj zahlédne v přírodě v krátkém neopakovatelném momentu, nebo po meditaci. Skrze básně se podobným způsobem snažím zaznamenat rovněž sílu okamžiků, které mne mým životem provázely a stále ještě provázejí. Toť okamžiky, které člověk prožívá na cestě, jejíž směr nevolí rozum, ale srdce. Na cestě, kde člověk zápasí sám se sebou, a s tím, co je silnější než on. Na cestě, kde se láska střídá se smrtí, vzletem i pádem, vězením i svobodou, se zrozením i znovuzrozením.

Magdaléna Verneová (pseud.) L.P.2013


Anotace

Současná západní tzv. civilizovaná a demokratická společnost ještě stále nepřímo nutí současného člověka v první řadě myslet, nikoliv cítit. Oproti agresivním a lživým neustále se opakujícím reklamním sloganům na cokoliv by mohla báseň působit na člověka jako pohlazení motýlích křídel, ale také jako blesk, který obsahem svých slov zasáhne čtenáře u dveří jeho třinácté komnaty, která skrývá těžší a delší cestu, než kterou člověk urazil ve vědě a technice. Je to cesta srdce, které je sídlem citů, které nás učí lásce mnohdy i proti naší vůli a proti našemu egu. Právě zde se člověk tím méně vyvíjí, čím více se obklopuje pohodlím, a podává výkony, díky kterým si může pořídit spoustu věcí, které ve skutečnosti nepotřebuje. Dnešní člověk má všeho víc, než spotřebuje, aby zapomínal, co opravdu potřebuje. Pokud ale člověk uzná za důležité také své city, a přizná se k nim, může napsat báseň, nebo se stane, že ona si náhodou najde jeho. Mnozí své city vnímají, ale neumí jim propůjčit slova. Ale jsou i tací, kteří považují své city za slabost , kterou před světem musí skrýt. I pro ně jsou psány básně. Básně jsou natolik důležitou, nově pojmenovanou realitou, že si nakonec samy u básníka vynutily formu a tvar, v podobě těchto sbírek, které se vám teď dostaly do rukou. Chtěly vzlétnout do světa lidí, aby tam stejně jako motýli hledaly svůj cíl.

Magdaléna Verneová

Obsah - s vlastními ilustracemi


I. Noční motýl před svítáním
II. Denní motýl po svítání
III. Polední motýl

celkem stran - 207 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.prezentace knihy: MOTÝL A MOŘE - IV. sbírka básní haiku ..................vydal OFTIS, r.2016 v Ústí nad Orlicí

Anotace

Sbírka Motýl a moře může čtenáři předat povědomí o tom, že ve vnímání nejsilnějších okamžiků lidského života uvnitř i zvenčí, má poezie haiku i duchovní lyriky stále nezastupitelný a neopakovatelný význam. Touto sbírkou chci čtenáři přiblížit hloubku a význam japonského básnického umění haiku které je u nás méně známé. První díl ve stylu haiku je tradičně bez názvu, stejně jako básně. Do druhého dílu s názvem - Láska a svoboda, jsem vyčlenila básně, které sice nejsou obsáhlé, ale do kategorie haiku se již řadit nemohou. Suplují tak skutečnost, že se haiku na mezilidské vztahy prioritně neorientuje. Básně o lásce a svobodě patří do stylu duchovní lyriky a navazují tím na předchozí tři sbírky, jež byly souborně vydány v roce 2013 pod názvem Sbírky básní.

Slovo úvodem
Japonský básnický styl haiku, s nímž se v této sbírce setkáváte, je filozoficko-umělecká odnož budhismu. Autory haiku byli často potulní budhističtí mniši, mnišky, či samurajové, jejichž nejlepší tvorba rodila se na několikaletých dlouhých poutních cestách. Haiku dokáže zachytit hluboký prožitek krátkého okamžiku pouze ve třech, maximálně pěti verších. Lidský prožitek okamžiku je zde propojen v souvislostech mezi obyčejnými jevy na zemi, vesmírem a smyslem vezdejší lidské poutě. Haiku dokáže v přírodě i v životě vystihnout vzácné okamžiky, které člověka přesahují, přesto, že jsou na první pohled zcela prosté. Méně slov pak v sobě skrývá více obsahu. Slova a volba jejich pořadí se vyhledávají dlouho a spojené ve verších se brousí jako diamant, který vyžaduje dokonalost. Je známo, že člověk s typicky západně-materialistickým vnímáním světa může mít s pochopením haiku značné potíže. Výhodou se mi tedy pro tento druh poezie jeví skutečnost, že jsem vyrůstala a tvořila v zemi, která se geograficky, ale i kulturně-historicky nachází na východní straně Evropy, tedy na jihovýchodní Moravě. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.prezentace knihy: ZA ZRCADLEM - úvahy a aforismy...........vydal OFTIS Ústí nad Orlicí 2017, distribuce-Kosmas

Anotace

Kniha, která se vám dostává do rukou je jako labyrint, jehož uličky vás provedou různými životními oblastmi a křižovatkami, na kterých se lehce může ocitnout každý z nás. Člověk mnohdy prochází natolik extrémními zkušenostmi, že by se jim nejraději vyhnul, ovšem kdyby to šlo. Mnohým „vyvoleným“ to však není dovoleno a to často již od dětství. A právě tito lidé byli mimo jiné autorčinou značnou inspirací v postupném sepisování zejména první kapitoly o vztazích. Dále zde autorka čerpala ze své téměř pětadvacetileté badatelské činnosti o duševní podstatě člověka a samozřejmě také z vlastních zkušeností. První kapitola pojednává o hlubších a skrytých souvislostech mezilidských vztahů v lásce, manželství i mimo něj, o rodičích a dětech, a také o kuriozitách v odlišnosti pojetí vnímání reality u muže a ženy. Kapitola druhá provází čtenáře současnými společenskými poměry a obecně jejich zasahováním do našich životů. Kapitola třetí pak obsahuje existenční a teologicko-filozofické úvahy o smyslu a roli člověka v rámci jeho pozemských možností. Pohled autorky z hlediska vyšší perspektivy, ale i selského rozumu umožňuje čtenáři hlubší pochopení chování člověka v širších souvislostech, což přesahuje oblast pouhých psychologických pouček. Čtenář se může zamyslet i zasmát, neboť humor může být vděčným průvodcem poznání. Zároveň zde ale stručnost a humor nejsou na úkor hloubky. Nechť je tedy čtenáři tato kniha dobrým průvodcem, jež podpoří také jeho schopnost přehodnotit rozdíl mezi životní ztrátou a ziskem a zahlédnout mezi nimi příliš tenkou hranici. __________________________________________________________

Slovo úvodem

Slovo je dar, které může uchovat mnohé poklady v živé podobě, jež se na strmých cestách našich životů třpytí jako majáky uprostřed mořské bouře právě ve chvíli, kdy má jiný poutník na jiném místě pocit, že ho již nic nezachrání před utonutím v řece života. Slovem se můžeme otevřeně přiznat k právě prožívané realitě, slovo může přinést úsměv tomu, kdo už nemá chuť ani důvod se smát. Dobře míněné slovo má v sobě naději, že život ještě má smysl, a sám o sobě je věčnou touhou. Slovo je lék posilující odvahu vyslovit to, o čem většina raději mlčí. Slovo je sdílení mezi neznámými i známými poutníky na křižovatkách spletitých cest napříč životem. I čtenáře nazývám poutníkem, jehož duše potřebuje blahodárné slovo. Buď tedy vítán, poutníče v labyrintu myšlenek a slov této knihy.

Motto:

Věnováno všem motýlům, kteří se odvážili letět za sluncem přes moře, včetně mé dcery, protože láska je odvaha - vzlétnout i padat.