Hledání Lenky Karhanové

středa 11.12.2002 Slovácké noviny Uherské Hradiště.

Svou malířskou tvorbu vystavuje v esoterickém knihkupectví Bhakti Na Splávku Lenka Karhanová. Její obrazy patří do skupiny děl, které jsou schopny pozitivní energetické interakce a zejména na citlivé jednotlivce působí zklidňujícím dojmem. Autorka má prokázané senzibilní schopnosti a tato skutečnost úzce souvisí s její výtvarnou , ale i literární tvorbou. Intuici a senzibilní schopnosti v sobě objevila na počátku 90. let. To se stalo podnětem k výtvarnému vyjádření, ale také k zájmu o astrologii. Potřeba vyjádření byla tak silná, že začala malovat, aniž by měla k malování výtvarnou průpravu. Často se opakující téma cest a hledání, solitérů putujících nekonečným prostorem, je reflexí jejího životního pocitu, neuspokojení se světem chaosu, ve kterém se stále stírá hranice mezi dobrem a zlem a z něhož nenalezla východisko ani v křesťanské teologii, ani ve většině východních náboženství. Určitou tematickou monotónnost obrazů porušují mandaly z pozdějších let, vyjadřující řád a stabilitu. Ty předznamenávají názorovou proměnu, kterou prošla. Lenka Karhanová je absolventkou Husitské teologické fakulty v Praze. Žije v Sadech.

Dr. Jiří Jilík

Nová soukromá galerie 99 byla o víkendu otevřena v Sadech

3.12.2003 Slovácké noviny

Sady. Ke stávajícím hradišťským galeriím přibyla od soboty další, a to ve čtvrti Sady. Nese název Galerie 99 a její majitelkou a provozovatelkou je Lenka Karhanová Hromadová. Privátní galerie je umístěna v přízemí rodinného domu a kromě místnosti, v níž je vystavena malířská tvorba, je zde i příjemné zázemík posezení u šálku čaje či kávy a k rozjímání nad zhlédnutými obrazy. Obrazy Lenky Karhanové patří do skupiny tak zvaného mediálního umění, to zvnamená, že jsou schopny pozitivní energetické interakce a zejména na citlivé jednotlivce působí zklidňujícím dojmem. Tato tvorba je reflexí autorčina životního postoje, nesouhlasu se světem chaosu ve kterém žijeme, a pomalu ztrácíme schopnost rozlišení věcí podstatných od banalit. "Chtěla bych návštěvníkům galerie nabídnout nejen obrazy, ale také příjemnou chvíli zklidnění a jistou duchovní relaxaci, na niž má dnešní člověk stále méně času, ale která je důležitá," říká autorka, která má vztah ke spirituálně-symbolickým tématům. S její tvorbou z minulosti bezesporu souvisí také studium teologie a později esoteriky jako takové. Návštěvníkům sobotní vernisáže představil autročinu tvorbu

Dr. Jiří Jilík

Galerie 99 na Solné cestě v hradišťské čtvrti Sady je otevřena denně od 10 - 18 hod. kromě neděle.

Karhanová: Obraz musí žít a vydávat poselství

26.března 2003 Slovácké noviny

Do početné řady výtvarníků, kteří žijí a tvoří na Uherskohradišťsku, se už před časem zařadila také Lenka Karhanová. S díly této amatérské malířky, původní profesí obráběčky kovů, absolventky Husitské teologické fakulty, se mohou zájemci seznámit na výstavě, která probíhá v esoterickém knihkupectví Bhakti.Jak jste se k malířství dostala?První obraz vycházel odněkud z nitra. Dlouho předtím jsem stále hledala něco, co je za realitou, a pak přišel moment, kdy jsem se toho „dotkla“. Byl to pocit absolutního štěstí. Tento stav se dá těžko s něčím srovnat. To se musí zažít.Kde si hledáte pro svá díla témata?Kromě odkazu křesťanství mě inspirují motivy zaniklé Atlantidy, starověkého Egypta a jiné civilizace, které po sobě na Zemi zanechaly stopy. Tato témata mně lákala už od dětství. Vzpomínky na budoucnost od E.Danikena pro mně byly svého času veledůležitým objevem.Vím, že se jen nerada se svými obrazy loučíte ...To určitě, pokud obsahují osobní vzpomínky, pak je skutečně není možné prodat, ani se s nimi rozloučit jiným způsobem. Malování mně navíc kromě tvůrčí radosti umožňuje obnovu životní energie.Jaké je vaše tvůrčí krédo?Obraz by měl žít a být ku prospěchu těch, co ho mají doma a měl by neustále vydávat nějaké dobré poselství.O to se ve své tvorbě snažím především.Máte určité plány do budoucna?Ráda bych se malování věnovala ještě intenzivněji. Připravuji katalog svých obrazů a v budoucnu další výstavy. Plánů mám spoustu. Otázkou je, jestli je všechny stihnu a jestli budu mít na jejich realizaci dostatek sil.

Alena Kučerová

Dobrý den s kurýrem - Společnost Slova básní mosty mezi lidmi

31. 01. 2014 - Vyšlo v čísle: 04/2014

Kunovice - Panský dvůr v Kunovicích a jeho návštěvníci byli 10. ledna letošního roku svědky autorského čtení tří básnických sbírek autorky Magdalény Verneové, vydaných ve sbírce jedné. Umělecký zážitek svým přednesem zdůraznila Olga Strašáková, vyučující na ZUŠ. Sálem zněl také klavírní doprovod a k vidění byly i obrazy autorky. Na posluchače tak zapůsobila trojice vlivů, a sice slovo, obraz a hudba, což měli jako své heslo ohledně pozitivního vlivu na člověka již dominikáni, kteří vždy podporovali umění jako nedílnou součást duševního vývoje člověka. Básně autorka vkládala tzv. do šuplíku téměř 20 let, až si minulý rok samy řekly, že chtějí na ven. "Básně mohou být protikladem toho, jaký vliv mají na dnešního člověka média. Například americká filmová produkce a reklamy," vyjádřila se Lenka Karhanová, píšící pod pseudonymem Magdaléna Verneová. "Od roku 1989 dochází v naší společnosti k neustálému posunu hodnot, a v mnohém bohužel k horšímu. Proto by mělo podle mě právě v těchto časech plnit umění funkci brzdy tohoto úpadku," dodala. Během téměř půlroční práce na své druhé knize s názvem Sbírky básní si autorka také uvědomila, jak nelehká je pozice básníka v dnešní době. "Básník si musí v první řadě vybudovat a udržet určitý vnitřní postoj a pozorování a teprve pak může hledat vhodná slova pro své postřehy. Většinu práce na opravách a nových básních jsem proto dělala v přírodě psaným slovem na papír, nikoliv do počítače, bez blízkosti civilizačních výdobytků jako mobil, internet a televize," svěřila se autorka, která věří, že každé dílo svého autora změní. A pokud pochází toto dílo z dobrého zdroje, je tato změna vždy k lepšímu. "Básně jsou poselství, které také může působit jako mosty mezi lidmi," říká dále autorka. "V dnešní době jsou slova často zneužívána v médiích jako nástroj cíle vyrábět z diváků co největšího spotřebitele všeho možného i nemožného. Destruktivní vliv reklamních sloganů dopadá nejen na dospělé, ale hlavně na mladší generaci. A právě báseň může být v protikladu pro duši dnešního člověka ve spojení s hudbou a obrazem velmi oživující zkušenost." Svou podstatnou trochou do mlýna přispěla i starostka města Kunovic, na jejíž návrh byl pro tento účel využitý klenbový sál, který je součástí komplexu Panského dvora. Architektura i akustika tak velmi vhodně korespondovaly s celkovou povahou této akce. Vzhledem k velmi pozitivnímu ohlasu posluchačů se autorka bude snažit, aby akce tohoto druhu nebyla poslední.