moje maličkost

Mgr. Lenka Karhanová Hromadová
Pseudonym - Magdaléna Verneová
Narozená v Uherském Hradišti 9.července

Stručně

Lenka Karhanová Mgr. (pseud. Magdalena Verneová/spisovatelka, malířka, bárnířka a badatelka se narodila v Uh. Hradišti 9.7.1968. Maturovala v r. 1988. První básně psala už na ZŠ. V roce 1995 absolvovala Husitskou teologickou fakultu UK v Praze (obory: teologie, religionistika, teorie náboženství, filozofie a psychosociální vědy). Po deseti letech v Praze se v r. 2000 vrací do rodného města. Výtvarné, literární a badatelské činnosti se věnuje téměř 20 let. Byla dopisovatelkou Slov.novin, a členkou och.divadla. V literární soutěži Poetický zámek 99 v Uh. Ostrohu získala ocenění za Poutníkovy balady a básně.Pracovala jako úřednice a učitelka výtvarné výchovy. Rozhodla se však převážně pro cestu svobodného umělce. Pořádá výstavy, hudebně - poetické večery, prezentuje poezii ve volných hodinách ČJ a literatury. Pořádá přednášky na téma- Poselství a výklad antické mytologie v mezilidských vztazích a sebeurčení, s promítáním obrazů starých mistrů. Dlouhodobě se dále věnuje se také astrologii a homeopatii. (školu klasické homeopatie navštěvovala v Brně) Ve své literární i výtvarné tvorbě se často zabývá tím, co člověka přesahuje. Její obrazy patří do stylu mediálního umění a symbolismu. Stylem její poezie je duchovní lyrika a haiku. V dalších svých knihách se věnuje mezilidským vztahům, a jednotlivcem v současné společnosti možnosti uzdravení duše i těla a esoterickým tématům. Věří v umění a ideály, které mohou povznést jedince i společnost. Je také autorkou nápadu Básnické stezky, která byla v letech 2016-18 realizována v Kunovicích a na Velké Javořině v rámci projektu EU (příhraniční spolupráce a zachování kulturně-přírodního dědictví (viz basnicka-stezka.webnode.cz)

Publikace - viz. literární tvorba

1.Původ negativních sil a možnosti homeopatie, vydal OFTIS, Ústí nad Orlicí,I.vydání 2011, II.vydání 2012

2.Sbírky básní, vydal LV print, Uh. Hradiště, I.vydání 2013

3.publikace - IV. sbírka básní haiku - Motýl a Moře :vydal Oftis, Ústí nad Orlicí 2016 k dostání v knihkupectvích, na netu, nebo u autorky

4. publikace - Za zrcadlem : úvahy a aforismy, vydal Oftis úUstí nad Orlicí 2017

Profese, studium

[/radek] [radek] [radek] [/radek] [radek]

1974-82ZŠ Uherské Hradiště
1985-87maturita SPŠ Uherský Brod
1988Slovácké divadlo UH.
1988Začátek výtvarné a literární činnosti
1989-91ČSAV Praha, sekretářka
1991-95 Husitská teologická fakulta UK, Praha 6 Dejvice Teologie, filozofie, obory: religionistika, psychosociální vědy, církevní právo
1996-98 Odbor správních agend, MV Praha 7státní zaměstnanec
2010-12učitelka výtvarné výchovy na ZŠ
2013Pedagogické minimum - téma: Mytologie ve výtvarném umění jako nástroj výchovy ve výuce na středních školách uměleckého a humanitního zaměření
od r.2000 dosudvýtvarná, literární a badatelská činnost

Umělecké aktivity

1999- Ocenění v literární soutěži Poetický zámek Uh.Ostroh za Poutníkovy balady
2003- Založení domácí mini Galerie 99 v Sadech UH.
2004- Výstava obrazů / kavárna Larž UH.
2005- Výstava obrazů / knihovna St.Město
2009 - Výstava obrazů "Na cestě" Galerie Mariette / zámek Vizovice
2010- Výstava obrazů Archeoskanzen Modrá, 16.7. 2010
2012- Vydání knihy - Původ negativních sil a možnosti homeopatie (Oftis, Ústí nad Orlicí, viz lit.tvorba
2012- Autorské čtení / knihovna BBB UH.
2012- Výstava obrazů "Na cestě" a autorské čtení / Malenovice
2012- Výstava obrazů a čtení básní / Hospic Hvězda Malenovice
2012- Výstava obrazů a autorské čtení / Velká Bíteš, S cafe
2013- Vydány - Sbírky básní, (LV print UH.)duchovní lyrika
2013- Poetický zimní večer s klavírním doprovodem, Panský dvůr Kunovice, autorské čtení básní s ukázkami obrazů
2014- Hudebně poetický večer v Muzeu Komenského v Uherském Brodě, viz-youtobe 23.8.2014
2015- Poetické odpoledne s jarním slunovratem / Galerie Elektra Luhačovice, Vernisáž obrazů a čtení básní, duchovní lyrika / 21.březen
2015- Přednáška na téma - Mytologické příběhy jako inspirace k sebepoznání, ateliér Mér UH./ březen
2016- Cyklus tří přednášek na téma - Výklad mytologických příběhů a naše vztahy, s promítáním obrazů starých mistrů / Diakonie UH.
2016- Vernisáž obrazů a čtení básní s hudebním doprovodem /Panský dvůr, Kunovice, září
2016- Vydání básnické sbírky - Motýl a moře : IV.sbírka básní haiku a duchovní lyrika (viz. lit.tvorba)
2016- Křest básnické sbírky Haiku – Motýl a Moře, knih.BBB 4.10.2016
2017- Autorské čtení poezie haiku a duchovní lyriky ze sbírky Motýl a moře, cafe club, Uh.Brod 1.2.2017
2017- Vydání 4.knihy - Za zrcadlem : Úvahy a aforismy (Oftis,Ústí nad orlicí) distribuce Kosmas, listopad 2017
2017- Prezentace poezie ve volné hodině literatury, ZŠ Bílovice
2018- Cyklus tří přednášek na téma – Poselství a výklad antické mytologie v mezilidských vztazích a sebeurčení, s promítáním obrazů starých mistrů / DAT-UH. 10.3 + 7.4. + 5.5
2018- Prezentace poezie v hodině literatury, ZŠ Uh.Brod
2018- Prezentace poezie v hodině literatury Havřice
2018- Realizace nápadu a založení Básnické stezky Kunovice - Lubina v rámci projekt EU příhraniční spoluprác a zachování přírodně-kulturního dědictvíviz. basnicka-stezka.webnoce.cz

GALERIE M.V

- domácí minigalerie - stálá expozice - pouze vlastní tvorba

V Uherském Hradišti - Solná cesta 258, čtvrť Sady

Přístupno dle telefonické dohody.